Giấy lau dầu công nghiệp

Giấy lau dầu Kimtech hộp

GLSH

Trung Quốc

Liên hệ chúng tôi

Mã sản phẩm : GLSH Nơi sản xuất : Trung Quốc

Giấy lau dầu Kimtech hộp

Mã sản phẩm : GLSH Nơi sản xuất : Trung Quốc
Đặt mua

Giấy lau dầu Kimtech cuộn tròn 300x300

GLDPS

Trung Quốc

Liên hệ chúng tôi

Mã sản phẩm : GLDPS Nơi sản xuất : Trung Quốc

Giấy lau dầu Kimtech cuộn tròn 300×300

Mã sản phẩm : GLDPS Nơi sản xuất : Trung Quốc
Đặt mua

Giấy lau dầu kích thước 12x13cm

GLD1213

Trung Quốc

Liên hệ chúng tôi

Mã sản phẩm : GLD1213 Nơi sản xuất : Trung Quốc

Giấy lau dầu kích thước 12x13cm

Mã sản phẩm : GLD1213 Nơi sản xuất : Trung Quốc
Đặt mua