Thảm dính bụi

Thảm dính bụi

Liên hệ

Yêu cầu báo giá

CTy chỉ có thể sử dụng CN Đông Anh và thiết bị  …

– Quy cách: 30 món / đĩa (món ăn trong phần thứ hai của từ 1-30), và 10 tấm / tấm.

– Bộ đôi được gọi là bộ đôi có kích thước: 24, x 36, (60 x 90 cm); 24 Cung x 18 18 (60 x 45 cm)

– Màu sắc: màu xanh

Liên quốc: BàDung 0988 04 66 55 trò chơi và chi.