Nguyên tắc lựa chọn và sử dụng găng tay y tế

Sử dụng găng tay y tế trong phòng thí nghiệm hay môi trường liên quan có tác dụng bảo vệ người lao động khỏi những chất gây nguy hiểm. Sự cần thiết...