Khăn lau phòng sạch 6009

–  Có thể sử dụng tốt cho thấm nước và môi trường dung môi;–  Khăn lau phòng sạch làm sạch bề...