Khăn lau phòng sạch 8009

Thành phần của sản phẩm khăn lau phòng sạch 8009 gồm:  30% nilon và 70% polyeste