Khăn lau phòng sạch 8009

KLPS8009

VTCN Đông Anh

Liên hệ chúng tôi

Thành phần của sản phẩm khăn lau phòng sạch 8009 gồm:  30% nilon và 70% polyeste

Khăn lau phòng sạch 8009

Thành phần của sản phẩm khăn lau phòng sạch 8009 gồm:  30% nilon và 70% polyeste
Đặt mua